Sessions sobre la Llei 16/2009 de centres de culte i la seva aplicació (febrer-març 2020)

943

(ISLAMCAT.BCN) la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza, unes sessions informatives sobre la Llei 16/2009 de centres de culte i la seva aplicació.

El Parlament de Catalunya va aprovar aquesta normativa amb un triple objectiu: facilitar l’exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments a l’hora de garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i higiene dels locals. Aquesta llei es va desplegar pel Decret 94/2010, que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l’obertura i funcionament de nous locals. Així mateix, es va preveure unes condicions especials per l’adequació dels centres de culte que no tenien llicència però que ja existien quan la normativa va entrar en vigor. Ell proper 11 d’agost del 2020 finalitza el termini que tenien aquestes esglésies i el resta dels llocs de culte ja existents l’11 d’agost de 2010 per adequar-se a la llei amb unes condicions més favorables.

Amb aquesta sessió, la Direcció General d’Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos existents a les entitats religioses per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre l’aplicabilitat d’aquesta normativa.

Objectius

 • Conèixer el marc normatiu que regula els centres de culte a Catalunya i la seva aplicabilitat
 • Conèixer el procediment per adequar els centres de culte a la Llei 16/2009

Persones destinatàries

Representants i membres de les entitats religioses. Prioritàriament el personal que s’encarrega de tramitar laregulació dels centres de culte.

Programa

 1. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
 2. Els centres de culte a Catalunya. Normativa de regulació:
 • adaptació dels centres sense llicència existents abans de l’11 d’agost de 2010
 • obertura i funcionament de nous centres de culte

Professorat: personal tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos

Calendari de sessions programades: (horari de 17 a 19h)

 1. 5 de febrer. Barcelona. Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20, 08002 BCN
 2. 13 de febrer. Girona. Edifici Generalitat a Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, 17001 Girona
 3. 17 de febrer. Lleida. Aula de formació Diputació de Lleida
 4. 25 de febrer. Tarragona. Delegació Generalitat a Tarragona. Carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona
 5. 4 de març. Vic. Centre Cívic Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic).
 6. 9 de març. Tortosa. DT del Govern a les Terres de l’Ebre (Palau Abària) C/ Montcada, 23 | 43500 Tortosa.

Inscripcions: Per correu electrònic a dgar.justicia@gencat.cat indicant:

 1. nom de l’entitat
 2. nom, cognoms i NIF de la persona
 3. sessió a la qual es vol inscriure

Marc legal:

 1. Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. Article 16.
 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Article 161.
 3. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Disposició addicional dissetena.
 4. Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte del Parlament de Catalunya.
 5. Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí