Reunió Extraordinària de la Comissió Permanent de la Comissió Islàmica d’Espanya

1468

(Islamcat.Barcelona) El passat dissabte, dia 13 de juny de 2020, a les 15 hores, en primera convocatòria, s’ha celebrat de forma telemàtica, una reunió extraordinària de la Comissió Permanent de la Comissió Islàmica d’Espanya. A aquesta reunió han assistit la totalitat dels 19 membres nomenats que la conformen actualment.

A l’inici de la reunió s’ha fet esment al marc jurídic recordant que els actuals estatuts de la CIE, aprovats al juliol de 2016, estan en vigor, tal com ha reconegut el Ministeri de Presidència, a través de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa .

Així mateix s’ha recordat que el mandat de l’actual Junta Directiva finalitza el 16 de juliol de 2020. Després de la defunció del president de la CIE, totes les federacions que han nomenat delegats a la Comissió Permanent, han signat una sol·licitud acollint-se a l’art. 7.5. dels estatuts, per la qual han demanat convocar una assemblea extraordinària de la CIE. Això suposa més d’un terç de la mateixa, tal com exigeixen els estatuts en el mateix article.

També s’ha fet esment al fet que segons l’art. 7.5 dels estatuts, la reunió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres, i que els acords que es prenguin, s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres presents de la Comissió Permanent.

La sessió ha estat presidida pel membre de més edat de la mateixa, Sr. Aiman ​​Adlbi Adlbi, sent el secretari de la reunió D. Mohamed Ajana El Ouafi.

Pel que fa a el primer punt de l’ordre del dia, després d’un debat sobre les diferents opcions, s’ha acordat per unanimitat dels presents, la comissió permanent i la junta directiva de la CIE, autoritzar al secretari de la CIE, D. Mohamed Ajana El Ouafi, a realitzar les gestions necessàries per a la convocatòria de la propera reunió ordinària de la CIE.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, s’ha fixat la data de l’assemblea el proper dia 18 de juliol de 2020, a les 11:00 hores, a Madrid, per a la celebració de la propera reunió de la CIE, que tindrà caràcter d’assemblea constituent de la nova Comissió Permanent de la CIE, i en la qual es triarà al nou president i Junta Directiva.

Per al dia 18/07/2020, 18 vots a favor y 1 un contra

En el tercer punt de l’ordre del dia, no hi va haver precs ni preguntes, de manera que es va donar per conclosa la reunió a les 16:50 hores del dia a dalt esmentat.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí