Cultura i Religió: La religió musulmana no busca eliminar o imposar una cultura particular.

304

Islamcat. Prat de Llobregat

El XIV Congrés Islàmic de Catalunya va ser un fòrum ric en coneixement i reflexió, especialment gràcies a les brillants intervencions dels professors Hicham Oulad Mhammed i Taoufik Chddadi sobre la intersecció entre cultura i religió des d’una perspectiva islàmica.

El professor Hicham Oulad Mhammed va oferir una visió magistral sobre la cultura des d’una perspectiva islàmica, explorant com es forma i quina relació manté amb la religió. Va començar destacant la riquesa i diversitat intrínseca de les cultures humanes, subratllant que la cultura no és simplement una expressió de costums superficials, sinó una manifestació profunda dels valors, creences i identitat d’una comunitat.

Amb claredat i profunditat, el professor Oulad Mhammed va abordar com la cultura es forma a través de la interacció entre les persones, les seves experiències i les seves creences compartides. Va argumentar que, en l’àmbit islàmic, la religió té un paper essencial en la formació de la cultura, ja que proporciona un marc ètic i moral que influeix en les pràctiques diàries i en la percepció del món.

A més, va explorar la relació entre cultura i religió, destacant que, tot i que són entitats separades, estan intrínsecament vinculades. Va subratllar que la religió actua com una font d’inspiració per a la cultura, guiant els seus membres a desenvolupar valors com la justícia, la compassió i la tolerància. Va afirmar que, a través d’aquesta relació, la cultura es veu enriquida i pot servir com a mitjà per expressar la diversitat i la bellesa de la creació divina.

D’altra banda, el professor Taoufik Chddadi va aprofundir en el paper de la religió en la formació i construcció d’una cultura específica. Va analitzar com la religió influeix en els costums, les normes i les pràctiques d’una comunitat, creant una identitat cultural única. Va destacar que la religió pot ser un agent de canvi positiu dins d’una cultura, impulsant la millora en diversos aspectes de la vida social, ètica i moral.

El professor Chddadi va assenyalar que la intervenció de la religió en una cultura determinada no implica la seva eliminació, sinó la seva millora. Va destacar com la religió pot actuar com a força cohesiva, fomentant la solidaritat i la cooperació dins d’una comunitat. A més, va explorar com les diferents cultures poden visibilitzar la religió musulmana de maneres úniques, adaptant-se als costums i les pràctiques pròpies de cada societat.

Un aspecte fonamental abordat va ser la relació respectuosa entre la religió i les diverses cultures i costums dels pobles. Tant el professor Oulad Mhammed com el professor Chddadi van subratllar que la religió musulmana no busca eliminar o imposar una cultura particular, sinó que busca millorar i enfortir els valors universals que comparteixen totes les cultures.

En resum, les conferències dels professors Hicham Oulad Mhammed i Taoufik Chddadi al XIV Congrés Islàmic de Catalunya van proporcionar una perspectiva profunda i enriquidora sobre la interacció entre la cultura i la religió des d’una òptica islàmica. Amb claredat i sabiduria, van il·luminar els complexos lligams que uneixen aquestes dues dimensions, oferint una guia valuosa per a la comprensió i el respecte mutu dins de les comunitats islàmiques i més enllà.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí