Entre Joves

Entre Joves és l’altaveu dels joves musulmans de Catalunya, a través del qual es treballa per a la cooperació i cerca d’objectius comuns.