UCIDCAT: Reflexió i Acció en la Reunió de la Junta del 21 de Gener de 2024

343

Islamcat.BCN

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) va celebrar una reunió transcendental el diumenge 21 de gener de 2024, a les 14:30, a la seva seu ubicada al carrer Pintor Ribalta 9-11 de la ciutat de Barcelona. Aquest esdeveniment va marcar un moment clau per a la comunitat musulmana de Catalunya, ja que va proporcionar una plataforma per a la reflexió, l’avaluació i la planificació futura.

La reunió va ser inaugurada amb la lectura del Sagrat Alcorà, simbolitzant la importància de la fe i la guia divina en les activitats de la UCIDCAT. A continuació, el president d’UCIDCAT va prendre la paraula, donant la benvinguda als membres de la junta i establint un to d’unió i col·laboració per al que esdevindria una jornada intensa de treball.

Un dels punts destacats de la reunió va ser la presentació de la memòria del XIV congrés islàmic de Catalunya. L’avaluació d’aquest esdeveniment va ser exhaustiva, centrant-se en identificar les mancances i els aspectes que es podrien millorar en futurs congressos. Aquesta revisió crítica va reforçar el compromís de la UCIDCAT amb l’excel·lència en l’organització d’actes que promoguin la comprensió, el diàleg i la cohesió comunitària.

L’ordre del dia va incloure també la presentació del balanç econòmic de l’any 2023, que va proporcionar una visió clara de la gestió financera de l’organització. Així mateix, es va presentar un informe detallat sobre les activitats portades a terme al llarg de l’any 2023. Aquesta revisió exhaustiva va donar als membres de la junta una visió completa de l’impacte i l’abast de les iniciatives de la UCIDCAT al llarg de l’any anterior.

Un dels moments més significatius de la reunió va ser l’anàlisi de la situació de les comunitats islàmiques de Catalunya. Es van abordar problemàtiques específiques, com les dificultats que alguns musulmans experimenten en determinats municipis. Es va posar especial èmfasi en les actuacions de l’alcaldessa de Ripoll cap a la comunitat musulmana del municipi, destacant la importància de treballar en la resolució de conflictes i la promoció de la convivència pacífica.

En resum, la reunió de la Junta de la UCIDCAT va ser un esdeveniment ric en contingut i significat. Des de l’avaluació crítica fins a la planificació futura, cada pas va reflectir el compromís de la UCIDCAT amb la millora contínua i la defensa dels drets i necessitats de la comunitat musulmana a Catalunya. Amb aquesta reunió, la UCIDCAT ha reafirmat la seva posició com a defensora activa de la diversitat religiosa i cultural a Catalunya.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí