Les comisions juvenils treballant per la construcció d’un futur més participatiu i inclusiu per a la joventut musulmana a Catalunya. 

553

Islamcat. Prat de Llobregat

La trobada oberta organitzada el matí del diumenge durant el XIV Congrés Islàmic de Catalunya amb els representants de les comissions juvenils de diverses comunitats musulmanes va ser una oportunitat excepcional per a la interconnexió i la comprensió de les necessitats, preocupacions i aspiracions dels joves musulmans a Catalunya. Amb la participació de representants de la Comunitat Islàmica ALOUAHDA de Mataró, la Comunitat Islàmica de Cornellà de Llobregat, l’Associació Ciutat Meridiana de Barcelona, la Comunitat Musulmana de Terrassa i l’Associació de Joves Musulmans d’Espanya, es va crear un fòrum en què les veus de la joventut islàmica es van fer sentir.

Els representants de les comissions juvenils van tenir l’oportunitat d’exposar les activitats que estan duent a terme en les seves respectives comunitats, proporcionant una visió diversa de les iniciatives i esdeveniments que estan promovent per enfortir els vincles comunitaris i fomentar la participació activa dels joves.

La Comunitat Islàmica ALOUAHDA de Mataró va destacar les seves activitats centrades en l’educació i la consciència comunitària. Van parlar de classes d’àrab, estudis islàmics i altres esdeveniments culturals que busquen connectar i educar la joventut musulmana. També van compartir les seves inquietuds i desitjos de contribuir més activament en la gestió de la comunitat, destacant la importància de fer sentir les seves veus i participar en la presa de decisions.

L’Associació Ciutat Meridiana de Barcelona va presentar les seves iniciatives dirigides a abordar les preocupacions específiques dels joves musulmans en aquesta àrea urbana. Vaig parlar de programes d’orientació professional, xerrades sobre temes rellevants per als joves i altres activitats destinades a crear un entorn de suport i desenvolupament personal. Van expressar la seva voluntat de participar de manera activa en la gestió de la comunitat, amb un interès particular en l’impuls de projectes que beneficiïn directament als joves.

La Comunitat Musulmana de Terrassa va posar de manifest els seus esforços per involucrar els joves en les activitats religioses i culturals, amb un èmfasi especial en la creació d’un espai inclusiu per a la joventut. Van compartir les seves experiències positives i els reptes que han afrontat en la gestió dels recursos i les expectatives de la comunitat. Va quedar palès el desig dels joves de tenir una veu més influent en la presa de decisions i de ser part activa del creixement de la comunitat.

L’Associació de Joves Musulmans d’Espanya va aportar una perspectiva més àmplia, abordant els temes que afecten als joves musulmans a nivell nacional. Van destacar la importància de la cohesió entre les comunitats i la necessitat de crear xarxes d’ajuda mútua. També van ressaltar els esforços per superar els estigmes i les dificultats que molts joves musulmans poden trobar en la seva vida quotidiana.

Un tema recurrent en la trobada va ser la necessitat de transparència i participació en la gestió de les comunitats. Els representants van expressar el seu interès en ser part actiu de la presa de decisions, defensant les seves pròpies inquietuds i aspiracions. Van compartir les seves percepcions sobre les dificultats que enfronten a l’hora de voler involucrar-se en aquesta gestió, destacant la importància d’eliminar barreres i facilitar la participació activa de la joventut.

L’intercanvi entre els representants de les comissions juvenils va ser ric i inspirador. Va ressaltar la diversitat de les experiències i les iniciatives a nivell local i nacional. També va destacar la importància d’empoderar els joves perquè siguin agents actius de canvi dins de les seves comunitats i, alhora, va subratllar la necessitat de crear espais de diàleg i col·laboració entre les diferents comunitats islàmiques a Catalunya. En conclusió, aquesta trobada oberta va ser un pas significatiu cap a la construcció d’un futur més participatiu i inclusiu per a la joventut musulmana a Catalunya.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí