El Consell Consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya celebra la seva reunió ordinària de l’any 2019

1267

(Islamcat.Madrid) Dissabte passat, dia 16 de novembre de 2019, d’acord amb el que disposen els articles (8.2.3.5), dels estatuts vigents de la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya, (UCIDE) s’ha celebrat la Reunió ordinària de Consell Consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya de l’any 2019, a la Biblioteca situada a la 2a planta del número 5 del carrer Anastasio Herrero de Madrid, seu de la UCIDE. La reunió va començar a les 10:00h del matí en segona convocatòria, amb la lectura alcorànica, complint així amb el primer punt de l’ordre del dia. El president de el Consell va donar la benvinguda als membres assistents i va procedir a la lectura de l’ordre del dia enviat amb anterioritat a tots els membres.

Després de debatre el contingut de les despeses i l’inventari va ser aprovat el balanç i l’inventari de l’exercici 2018, com a primer punt de l’ordre de dia. Tot seguit va ser aprovat el pressupost per a l’exercici econòmic de 2019, com a segon punt de l’ordre del dia, en el qual es va exposar la distribució de l’import destinada a la UCIDE del projecte L1 de la Fundació Pluralisme i Convivència per a l’any en curs 2019. A continuació, com a tercer punt de l’ordre del dia de la reunió va ser aprovada la memòria d’activitats d’UCIDE de 2018.

Tot seguit, els membres del consell consultiu d’UCIDE  va debatre les idees proposades per la comissió formada en la reunió de Consell de l’any 2018, un cop exposades les propostes de la comissió s’ha decidit derivar l’última decisió a la Junta Directiva de l’UCIDE. El President del Consell va insistir en la necessitat de presentar els informes tant de les unions regionals com les comunitats fundadores escrites amb antelació per poder estudiar-les. A continuació, els assistents van presentar els seus propis informes de cada entitat constituent de la UCIDE.

El president de la Unió va presentar les activitats administratives i informatives de la UCIDE com a proposta d’activitats de la UCIDE per a l’any 2019, donant fins a finals del mes en curs per presentar les activitats que les unions regionals pretenen celebrar en aquest any, així es va culminar la proposta d’activitats com sisè punt de l’ordre de dia.

El setè punt va ser el de precs i preguntes, els reunits a proposta de President de la UCIDE retre homenatge al germà Helal Jamal Abboshi mort el 30 de juny de 2019 i al germà Mustafà Aaiad mort recentment a Ceuta, i al no haver-hi res d’afegir, la Reunió Ordinària va finalitzar amb la tradicional pregària, donant-se per conclosa a les 16:30 hores del dia de la data.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí